MU xem xét loại Antony vì hành động hành hung tình cũ